Често задавани въпроси

Номинациите се осъществяват само чрез попълване на този онлайн формуляр.

Не. Всеки български гражданин на възраст между 18 и 40 г. може да бъде номиниран. Не е нужно да сте член на JCI, за да направите номинация.

Абсолютно нищо. Участието е напълно безплатно.

Да. Тази информация ще се изисква от отличения, а не от лицето, което го е номинирало. Поради тази причина е от изключителна важност посочените в номинацията данни за контакт с номинирания да са пълни и верни.

За да можем да подадем номинацията за участие в световния конкурс на JCI, ще ни е нужно:

  • подписана декларация;
  • снимка с добро качество в размер 6×4
  • паспорт или друг документ за самоличност

Ако сте сред отличените на национално ниво, ще се свържем с Вас, за да изискаме информация преди да обявим победителите в отделните категории. Също така, ще трябва да потвърдите, че сте свободни да присъствате на JCI World Congress (29 Октомври – 2 Ноември 2024 в Таюан, Тайван), за да получите световната награда, в случай, че бъдете отличен.

Да, разбира се! Може да номинирате повече от един човек.

Да. Макар да насърчаваме да се номинира в една категория, от тази година се дава съзможност всеки кандидат да бъде номиниран в до две категории,  в случай, че дейността му попада в повече от една. Ако не сте сигурни коя категория да изберете, свържете се с нас toyp@jci.bg.

Оценка на неговата номинация се прави във всички категории, в които е номиниран. В случай, че бъде класиран на първо място в повече от една категория, журито ще вземе решение в коя от категориите да бъде отличен в зависимост от получените точки при административната и груповата оценка по време на общата среща на журито.

Журито оценява всеки номиниран допуснат до оценка по следните критерии:

  • Идеята на номинирания е отнесена към конкретна потребност на обществото или създава определена нужда, която развива обществото.
  • Ясно дефинирана цел и резултат на идеята – какво променя; как го променя и към каква целева група от хора е насочена.
  • Идеята трябва да провокира и активира обществото/група от хора към конкретни действия в посока търсената положителна промяна.
  • Идеята да има дългосрочно влияние/въздействие върху обществото.