Отличени 2015

Георги Държанлиев

Бизнес, икономика и/или предприемачество

Георги Държанлиев е юрист по образование, а в душата си е иноватор. Той е социален предприемач. Мисията му е чрез своите проекти да повишава правната култура на обществото. Той е учредител и ръководител на сдружение „Департамент за правна култура“; Учредител и ръководител на фондация „Лаборатория за гражданска активност“; Създател и лидер в „pravatami.bg: разкодираните закони“, на „dogovor.at: знам какво подписвам“ и на забавната обучителна игра „R.O. (Rights and Obligations)“.

Мая Донева

Политически, правни и/или държавни въпроси

Мая Донева е част от екипа, работил упорито за избора на Варна за Европейска младежка столица за 2017 г. Тя работи в сферата на доброволчеството от 10 години, основател е на младежка организация и е част от Управителния съвет на Националния младежки форум. Работи активно с Центъра за развитие на човешки ресурси като международен обучител и си сътрудничи с Португалската национална агенция „Младеж“ по темите за обучения, свързани с младежко участие и политики. Тя е съосновател на социална чайна във Варна, която дава първа работа на младежи от институции.

Димитър Косев

Културно постижение

Димитър Косев е едва на 22 години. Той е диригент и пианист. Завършил е Виенската музикална консерватория с пълен отличен и дебютира на диригентския подиум в България през ноември 2013 г., откривайки международния конкурс „Франц Шуберт“. С огромен успех дирижира и Новогодишния концерт на Русенска Филхармония в началото на 2015 г. Малко след завършването си е поканен за главен пианист на операта “Catch the king!”, с която обикаля Германия, Австрия и Южна Африка. През 2014 г. акустичният проект „Kristal Bardess‘‘, част от който е и отличеният, е избран от продуцента на Rolling Stones в топ 20 на световния конкурс за авторска музика Call for Legends.

Свилен Чешмеджиев

Моралнолидерство и/или опазване на околната среда

Свилен Чешмеджиев познава всички видове птици в България. Той е регионален координатор и отговорник по природозащитни дейности в Българското дружество за защита на птиците. Участва в многобройни природозащитни акции. Работи усилено за опазването на редки и защитени птици в България. Той е автор на редица публикации за птиците. Най-голямото признание за работата му до момента е изготвения от него Националния план за опазване на белооката потапница в България 2013-2023, който е приет от Министерството на околната среда и водите.

Кристалин Чавдров

Принос към децата, световния мир и/или човешките права

Кристалин Чавдаров е млад човек със собствен бизнес, който организира редица обучения и проекти в дигиталната сфера, насочени към ученици и учители. От 2013 г. организира из цялата страна безплатни за учители и ученици мотивиращи походи „Поход на вдъхновителите“, чиято цел е да бъдат поощрени младите да се занимават с технологии и да им се даде увереност, че могат да успеят тук в България.

Станислав Георгиев

Принос към децата, световния мир и/или човешките права

Станислав Георгиев е от гр. Русе. Той е само на 25 г., но е поел по пътя на една не лека и изключително отговорна и пълна с предизвикателства професия. Той е социален работник в Дом за стари хора, обществен възпитател в Местна комисия за борба с противообществените прояви за малолетни и непълнолетни правонарушители, както и Регионален координатор към Младежка Фондация „Арете“.

София Калинова

Хуманитарно и доброволческо лидерство

София Калинова е със слухови проблеми. Като ученичка тя преживява сериозен сблъсък с образователната система, когато разбира, че не може да се яви на матура по английски език заради частта със слушане на текст. Това я провокира да се бори срещу дискриминирането на глухите в България и днес благодарение на нея всеки български ученик с увреден слух има право на изпит по чужд език на матурите. Отличената се е ангажирана с редица доброволчески дейности в младежки организации.

д-р Теньо Попминчев

Наукаи/или технологическо развитие

Теньо Попминчев е старши научен сътрудник, доктор на науките по „Експериментална физика“. Той завършва докторантура в Колорадския университет в Боулдър, САЩ, а през 2008 г. защитава с патент идеята си за създаване на настолен рентгенов лазер. Днес вече компактното рентгеново устройство произвежда свръхбързи импулси без аналог в световната практика. Според учените, изобретеният настолен рентгенов лазер ще е революционен за медицината и ранната диагностика на болестите. Той може да замени сегашните рентгенови апарати, работещи с огромни дози вредно за здравето рентгеново облъчване.

Лидия Василева

Личностно развитие и/или постижение

Лидия Василева на 14-годишна възраст, след пътен инцидент, остава в инвалидна количка. С огромното си желание да учи и упоритостта да се пребори за правата си, тя допринася към това да се промени отношението към приема на хора с увреждания в университетите. Първа в страната защитава и реализира проекти за народни танци в инвалидни колички и за достъпна околна среда за хора с увреждания. Участва в конкурса Мис Украйна на инвалидна количка и го печели.

Мила Ангелова

Личностно развитие и/или постижение

Мила Ангелова е на 25 години и почти половината от живота си е прекарала в гипс, заради генетично заболяване. Въпреки това успява да завърши „Психология“. Сега е доброволец в Карин дом във Варна и ежедневно помага на децата и техните родители. Проектите, по които работи отличената, са свързани с организацията на обучения за работа с деца с увреждания в болници и училища, организира срещи, конференции и семинари, обмяна на опит с други организации в страната и в чужбина.