Жури 2021

Детелина Смилкова

Председател на СД на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ)

д-р Елиза Георгиева

Председател и представляващ на Фондация "Св. Иван Рилски"

Анна-Мари Виламовска

Член на надзорния съвет на Innovation Capital

Невена Мирчева

Главен редактор на сп. "Икономика"

Огнян Златев

Ръководител на Представителството на Европейската комисия в Хърватия

Проф. д-р Стоян Маринов

Декан на Факултет "Управление" в Икономически университет - Варна

Тодор Младенов

Изпълнителен директор на Sofia Tech Park.

Лилия Еленкова

Ръководител проекти на Национална младежка карта (НМК)

Петър Пройков

Старши специалист "Развитие и фондонабиране" в Заедно в час

Саша Безуханова

Общественик и основател на МOVE.BG

д-р Славейко Джамбазов

Инвеститор и предприемач в сферата на медицината

Светлин Наков

Предприемач | Създател на „СофтУни (Софтуерен университет)“

Димитър Попов

Експерт от "Зелени Балкани"

Георги Камов

Съосновател на Red Paper Plane и Фондация „Багра“

Георги Генчев

Съосновател и ръководител на Информационния портал за НПО в България

Александър Куманов

Част от 42 тренинг | Директор на Фондация "Четиридесет и две" .

проф. Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология” в БАН

д-р Милен Врабевски

Собственик и директор е на „Comac Medical“ | Основател на Фондация "Българска Памет" | Създател на музикалния проект „Intelligent Music Project”

д-р Йорданка Ненчева

Председател на асоциация "Да съхраним жената"

д-р Пламен Русев

Български предприемач, инвеститор и филантроп

Йордан Недев

Член на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг

д-р Марина Стефанова

Създател на Фондация „Каузи“ и на CSR AdviceBox

Maria-DarkBG

Мария Маринова

Директор на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране – BVCA

Николай Илиев

Продуцент и режисьор

R.Ivanova-Photo

Румяна Иванова

Изпълнителен директор на Българска фондация Биоразнообразие

Ts.Yosifova-Photo

Цветелина Йосифова

Съосновател и председател на Българското общество по групова анализа и групови процеси

Проф. д-р Красимир Гигов, д.м.

Генерален директор на БЧК | Началник на катедра "Медицина на бедствените ситуации и морска медицина" към МУ - Варна

Снежана Йовева-Димитрова

Директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи