Отличени 2017

Петър Младенов

Политически, правни и/или държавни въпроси

Участва в комитета по изработване на препоръки за борба с ХИВ/СПИН, произлезли от конференции през 2014 г. и 2016 г. През 2015 г. получава мандат да участва в преговорите по Целите на ООН за устойчиво развитие, по въпроси касаещи младите хора. Член е на международни работни групи за здравно образование на ЮНЕСКО и за младежко овластяване на Фонда на ООН за население и развитие. Обявен е от Програмата на ООН за ХИВ/СПИН за прогресивен млад лидер на Източна Европа и Централна Азия.

Венелин Добрев

Бизнес, икономика и/или предприемачество

Работи в Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора по международни проекти за създаване на политики и инструменти за улесняване внедряването на иновативни бизнес модели и нови технологии в малки и средни предприятия в селските райони в Европа и за насърчаване използването на зелените обществени поръчки като инструмент за устойчиво развитие и опазване на околната среда. Той е сред основателите на „Младите успели българи“, Uspelite.bg и Alternatrip.

Александър Луканов

Академично лидерство и/или постижение

Той е доцент в Минно-геоложкия университет в България и в Университета Сайтама – Япония. Разработил е лаборатория и научна база в Минно-геоложкия университет. Работата му е фокусирана в развитието на иновациите в областта на нанотехнологиите. Има над 50 авторски научни публикации и 3 учебника за студенти. Има редица международни научни стипендии и награди.

Илиян Любомиров

Културно постижение

Той е съосновател на литературната платформа Letters of flesh и основател на Творческа академия „Валери Петров“. През 2014 г. печели няколко литературни награди и издава дебютната си стихосбирка „Нощта е действие“, която до момента е най-продаваната поетична книга от български автор за последните 25 години.

Христо Блажев

Морално лидерство и/или опазване на околната среда

Блогър, създател на най-популярния блог за книги – „Книголандия” и на най-популярната група на четящи хора във Facebook – „Какво четеш…”. Съосновател е на издателство „Deja Book”, а понастоящем е редактор в „Сиела”. С активната си дейност допринася за популяризиране на четенето и българските автори. Той е победител в предаването „Минута е много“ и е един от наградените в класацията на Дарик радио „40 до 40“.

Павел Кунчев

Хуманитарно и/или доброволческо лидерство

Той е съосновател на най-голямата платформа за доброволчество в България Фондация „Герои на времето“ и на Фондация Fine Acts, която промотира важни социални каузи. През 2014 г. се нарежда в класациите на сп. “Forbes” и Дарик радио за млади иноватори и лидери в България. Той попада и в класацията за „Най-влиятелни българи в социалните мрежи“.

Валерия Иларева

Принос към децата, световния мир и/или човешките права

От близо 10 години предоставя безплатна правна помощ на бежанци и търсещи убежище, като адвокат към Клиника за бежанци и имигранти към СУ „Св. Климент Охридски“, а по-късно и в основаната от нея „Фондация за достъп до права“. През 2010 г. е номинирана за Човек на годината.

Владимир Койлазов

Наука и технологично развитие

Той е съосновател и главен технически ръководител на Chaos Group – водещ международен доставчик на иновативни решения за рендиране за медийната, развлекателната и дизайнерската индустрия. Заедно с екипа си разработва технологията V-Ray – за 3D генериране и обработване на изображения. Благодарение на тази иновация в началото на 2017 г. Коилазов получава най-голямото признание в своята сфера – Оскар за принос в кинотехнологиите.

Тодор Цачев

Личностно развитие и/или постижение

Той е музикант, посветил живота си на образованието и културата. Създател е на училищен оркестър по американски модел, за който сам купува 16 музикални инструмента. Носител е на наградата „ПроКултура“ и на отличие от осмия национален конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности – “Ден на таланта”. Обявен е за Учител на 2014 г. в Община Златица.

Йорданка Глухчева

Иновация в медицината

Доц. Глухчева и колективът й са разработили и усъвършенствали експериментални модели за in vivo третиране (орално или подкожно) с цел изясняване влиянието на различни метални соли върху механизмите на хемопоезата и тяхното биоакумулиране в различни органи. Иновативните резултати могат да послужат за подобряване стратегиите за допустимите концентрации метални соли в храни, напитки, козметика, и др. с цел повишаване качеството на живот и подобряване здравния статус на населението.