Жури

В журито на TOYP участват едни от най-изявените български умове в сферите бизнес и икономика, политика, академични науки, медицина, околна среда, работа в услуга на обществото, култура, личностно развитие и др. 

На база своята експертиза и опит те правят оценка на получените номинации и определят най-изявените от тях за съответната година.

Вижте кои са били членове на журито през годините: