Номиниране

Срокът за номиниране за дветото издание на програмата изтече на 3 март 2024 г. 

Възраст: 18 - 40 г.

т.е. да са родени родени след 1 януари 1984 г. и преди 31 декември 2005 г.

Български граждани

или да са кандидатствали за гражданство преди 1 януари 2024 г.

Само една категория

Един човек може да се номинира в до две от десетте категории.

Само на български език

Номинации се приемат само на български език.