Жури 2023

Проф. д-р Евгени Станимиров

Ректор на Икономически университет - Варна

Георги Къдрев

Управител на Immaga Technologies | Изпълнителен директор на Kelvin Health

Детелина Смилкова

Председател на СД на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ)

д-р Елиза Георгиева

Председател и представляващ на Фондация "Св. Иван Рилски"

д-р Марина Стефанова

Директор "Устойчиво развитие" за Глобалния договор на ООН за България

Невена Мирчева

Главен редактор на сп. "Икономика"

Огнян Златев

Ръководител на Представителството на Европейската комисия в Хърватия

Проф. д-р Стоян Маринов

Декан на Факултет "Управление" в Икономически университет - Варна

Тодор Младенов

Изпълнителен директор на Sofia Tech Park.

Лилия Еленкова

Ръководител проекти на Национална младежка карта (НМК)

Петър Пройков

Старши специалист "Развитие и фондонабиране" в Заедно в час

Саша Безуханова

Общественик и основател на МOVE.BG

д-р Славейко Джамбазов

Инвеститор и предприемач в сферата на медицината

Светлин Наков

Предприемач | Създател на „СофтУни (Софтуерен университет)“

Цветелина Тенева

Съосновател и главен фасилитатор на The Business Institute

доц. Григор Сарийски

Част от екипа на Института за икономически изследвания към БАН

Георги Генчев

Съосновател и ръководител на Информационния портал за НПО в България

Александър Куманов

Част от 42 тренинг | Директор на Фондация "Четиридесет и две" .

проф. Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология” в БАН

д-р Милен Врабевски

Собственик и директор е на „Comac Medical“ | Основател на Фондация "Българска Памет" | Създател на музикалния проект „Intelligent Music Project”

Снежана Йовева-Димитрова

Директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи

д-р Георги Богданов

Изпълнителен директор на "Национална мрежа за децата"

д-р Йорданка Ненчева

Председател на асоциация "Да съхраним жената"

д-р Ангел Ангелов

Старши учител по информационни технологии към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

Нора Стефанова

Началник отдел „Хора и култура“ на Eurotex и TexCycle

Владимир Джаркълов

Създател на клуб Twisted Jiu Jitsu

Валерия Дойчева

Старши консултант "Обучение и развитие" на Lidl Bulgaria

доц. д-р Сашо Воденичарски

Преподавател в катедра "Психология и лидерство" във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия "Георги Стойков Раковски"

Искра Милкова

Певица и вокален педагог | Основател и генерален директор на Highlight Singing Academy

Ваня Ананиева

Собственик в Еизкови училища Intellect | Основател на агенция за преводи Intellect | Съосновател Фондация „Предай нататък“

Доц. д-р Ивелин Такоров, д.м.

Ръководител Първа клиника по коремна хирургия на ВМА - София

Проф. д-р Красимир Гигов, д.м.

Генерален директор на БЧК | Началник на катедра "Медицина на бедствените ситуации и морска медицина" към МУ - Варна

Ива Цолова

Съосновател на “JAMBA - Кариера за всички”

Ренета Богданова

Съосновател и изпълнителен директор на Фондация "Сай Хай" .

Доц. д-р Мирела Маринова-Такорова

Собственик на дентална клиника “Маринова-Такорова"